66-200 Świebodzin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20. Tel. +48 68 382 34 25   e-mail: biuro@hotellubuski.pl